नारी शक्तीला सलाम !! कवी - विलास देवळेकर


          नवरात्रीच्या नऊ नारी 
             आहेत लय भारी 


पहिला मान 
आपल्या ह्रदयी आईला
तिने शिकविले *बोलायला* 


          दुसरा मान 
         आपल्या क्रांती ज्योती सावित्री बाईला 
          तिने शिकविले *लिहायला*     


 तिसरा मान 
आपल्या राष्ट्रमाता जिजाऊ मातेला 
तिने शिकविले *न्याय करायला*  


           चौथा मान 
          आपल्या त्यागमुर्ती रमाई मातेला 
          तिने शिकविले *त्यागातून प्रोत्साहन द्यायला* 


 पाचवा मान 
आपल्या संतमाता लोनाई मातेला 
तिने शिकविले *समानतावादी राहायला* 


         सहावा मान 
        आपल्या झाशीची राणी लक्ष्मीबाईला  
         तिने शिकविले *अत्याचाराशी लढायला* 


 सातवा मान   
आपल्या ऑफिस बाॅस मॅडमला 
तिने शिकविले *वेळेवर यायला*  


       आठवा मान 
       आपल्या सर्व शेजारणीला 
       तिने शिकविले *सहकार्य करायला* 


आणि शेवटचा नववा मान 
समस्त सर्व पत्नीला 
तिने शिकविले *तडजोड करायला*  


         नसे आम्हास ओढ नऊ रंगाची 
        आम्हास जिज्ञासा नऊ विचार एकत्र येण्याची 


आहेत हे नऊ मंत्र 
जगण्याचे सुयश तंत्र 


समस्त नारी शक्तीला सलाम !! 🙏
 
                             
   ~@ विलास  देवळेकर