कोरोना आता तू जा ना ! सुप्रसिद्ध कवी आणि राज्य शासन पुरस्कार विजेते राष्ट्रपाल सावंत


तुझ्या येण्याने येण्याने 
मनशांती ही मिळेना 
स्वास्थ्य बिघडून गेले 
कोरोना आता तू जा ना !


कसा निर्माण झालास  
झटकन रे वाढला 
दहशत फार झाली 
घोर जगाला पडला .
तुझ्या येण्याने येण्याने Sss 


शाळा कॉलेजला सुट्टी 
काम धंदा सारे बंद 
फिरण्या चालण्याला तू 
घातलेस रे  निर्बंध .
तुझ्या येण्याने येण्याने Sss 


झोप नाहीच कुणाला 
वाटे चिंता प्रशासना 
अहोरात्र जागूनीया 
सज्ज आहे रे यंत्रणा .
तुझ्या येण्याने येण्याने Ssss 


जीव मुठीत घेऊन 
माणूस वावरतोय 
जगू दे ना रे आम्हांला 
विनवणी करतोय .
तुझ्या येण्याने येण्याने Sssss 


कैक आल्या साथी इथं 
भिती नव्हतीच  कुणा 
हाक ऐक या जगाची 
आल्या पाऊली  तू जा ना !


तुझ्या येण्याने येण्याने 
मनशांती ही मिळेना 
स्वास्थ्य बिघडून गेले 
कोरोना आता तू जा ना .


🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻


©राष्ट्रपाल भा .सावंत 
9403144356
सदर काव्य हे जनजागृतीसाठी आहे.काव्यात फेरफार करुन फॉरवर्ड करू नये  🙏🏻कोणत्याही अफवावर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला आणि एकमेकास सहकार्य करा 🙏🏻स्वतः सह इतरांचीही काळजी घ्या 🙏🏻🙏🏻